TVD – Technická výroba, a.s.

Sídlo: č.p. 203, 763 21 Rokytnice (u Slavičína)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,  odd. B, vl. 3610

IČO:  26252937           DIČ: CZ26252937


Společnost TVD – Technická výroba má již 30-letou tradici nejen jako výrobce vlastních výrobků, ale i jako ověřený a spolehlivý dodavatel zákaznických produktů dle požadavků pro zahraniční i tuzemské partnery. Ze svého portfolia výrobků firma nabízí především rozvaděčové skříně a kovový nábytek.
K dispozici má vlastní areál na ploše více jak 20 000m2. Zaměstnává více než 600 kvalifikovaných pracovníků. Podílí se na rozvoji a stabilitě pracovních míst regionu a v návaznosti na svou tradici, značku a stabilitu se řadí mezi rozhodující firmy v regionu.
Společnost TVD – Technickou výrobu a.s. tvoří dvě divize zahrnující několik samostatných středisek, které díky své specializaci na jednotlivé obory poskytují vysoce profesionální služby a produkty.