Systém kvality

Zajištění a kontrola kvality je nejdůležitějším cílem TVD. K dosažení zvyšujících se požadavků na kvalitu výrobků byl zaveden systém kvality odpovídající požadavkům normy ISO 9001. Všichni zaměstnanci jsou odpovědni za dodržování systému kvality, dle stanovené Politiky kvality a životního prostředí, Příručky jakosti, organizačních směrnic a technických postupů. Díky širokému sortimentu výrobků v různých oblastech bylo nutností stanovit jasnou politiku jakosti a životního prostředí.