Současnost

Společnost TVD – Technická výroba má již 30-letou tradici nejen jako výrobce vlastních výrobků, ale i jako ověřený a spolehlivý dodavatel zákaznických produktů dle požadavků pro zahraniční i tuzemské partnery. Ze svého portfolia výrobků firma nabízí především kovový nábytek a rozvaděčové skříně.
K dispozici má vlastní areál na ploše více jak 20 000m2. Zaměstnává více než 500 kvalifikovaných pracovníků. Podílí se na rozvoji a stabilitě pracovních míst regionu a v návaznosti na svou tradici, značku a stabilitu se řadí mezi rozhodující firmy v regionu.
Společnost TVD – Technickou výrobu a.s. tvoří dvě divize zahrnující několik samostatných středisek, které díky své specializaci na jednotlivé obory poskytují vysoce profesionální služby a produkty.


Společnost TVD - Technická výroba spolupracuje se školami v regionu. Velkou pozornost věnujeme prohlubování kvalifikace vlastních zaměstnanců i výchově nové generace.  V rámci odborné přípravy vykonávají studenti těchto škol výrobní praxi na našich pracovištích. Mnozí se po ukončení studia vracejí a stávají se kmenovými pracovníky naší společnosti jako kvalifikovaný obslužný personál k moderním technologiím.

  1. Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín      www.sosslavicin.cz
  2. Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod    www.spsoa-ub.cz