Recyklace výrobků

Likvidace výrobků z plastů

Plastové výrobky vyráběné naší společností jsme schopni recyklovat a připravit pro opětovné zpracovaní. Vrácení výrobci je tedy nejšetrnějším způsobem jeho likvidace. Pokud toto není možné, likviduje se výrobek po použití do směsného komunálního odpadu.

Likvidace výrobků z technické pryže

V návaznosti na zákon č.: 185/2001 Sb., jsou použité pryžové výrobky klasifikovány jako obyčejný odpad a je možné je ukládat na komunální skládku. Použité výrobky lze spalovat pouze ve schválených spalovnách.

Likvidace kovových a oceloplechových výrobků

Všechny výrobky jsou běžně recyklovatelné v kovošrotech.