Historie

Společnost TVD byla založena 4.12.1989 jako Technické výrobní družstvo Slavičín. V prvopočátku vycházela z obchodní a stavební činnosti a zpracování dřeva. Následně se začala rozvíjet a reagovat na požadavky ze stran zákazníků.

1990 – v tomto roce byla zahájena stavební činnost včetně nabídky výškových prací a montáže hromosvodů
1991 – následně byla přidružena dřevovýroba a kovovýroba
1992 – pro zpracování technické pryže je založeno samostatné středisko, které se později rozvíjí do divize
1993 – zahájen pilotní výrobní program výroby skříní rozvaděčů, který se vyvíjel jak po konstrukční stránce, tak i po stránce kvality zpracování
1995 – první investice do lakovacího pracoviště umožnila vývoj následného střediska práškového lakování
1999 – na základě jasné budoucí vize o dalším vývoji společnosti, byla realizována certifikace dle ISO 9002
2001 – zásadní přeměna družstva TVD na akciovou společnost TVD – Technická výroba, a.s., která se formovala do současné podoby
2002 - na základě rostoucích požadavků na kvalitu se společnost certifikovala dle ISO 9001
2004 – z důvodu uzavření spolupráce vyžadující speciální požadavky na proces svařování společnost potvrdila plnění vyšších požadavků na kvalitu při svařování dle ČSN EN ISO 3834
2005 – s ohledem na neustálý vývoj společnosti, který sleduje jak nové trendy, tak zákaznické požadavky byla provedena certifikace ISO 140001:2004
2006 - spuštění automatické lakovací linky GALATEK
2007 - výstavba montážní haly, expedice a vlastní kuchyně včetně nové jídelny
2008 - spuštění robotizovaného svařovacího pracoviště
2009 - dobudování průmyslového areálu
2010 - výstavba nového školícího centra
2011 - nákup druhého svařovacího robota MOTOMAN
2012 - výstavba nové budovy s vývojovou dílnou