Enviromentální systém

Sledování a trvalé zlepšování environmentálního profilu se řadí mezi hlavní cíle společnosti. Pro zajištění těchto požadavků byl zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001. Všechny výrobní a obslužné činnosti jsou v časovém předstihu podrobeny analýze environmentálních aspektů a dopadů, čímž je soustavně zajišťován ohled na životní prostředí.


Rozsah systému;

Vývoj a výroba rozvaděčových skříní, kovového nábytku, zpracování plechu včetně povrchové úpravy,

lisování plastů a technické pryže, pogumování kovových a plastových součástí a obrábění kovů.

Lokality a zařazení činností podle NACE:

Areál TVD-Technická výroba, a.s., č.p.203, 763 21 Rokytnice

NACE:  C 22.2;  C 25.5;  C 25.62;  C 27.33; C 31

Provoz Křekov:

Areál KLIP, s.r.o., Křekov 53, 766 01 Valašské Klobouky

Budovy na parcelách č: 150/1; 150/2; 134/1; 134/2; 148/1; 167/1.

NACE:  C 22.19