Enviromentální systém

Sledování a trvalé zlepšování environmentálního profilu se řadí mezi hlavní cíle společnosti. Pro zajištění těchto požadavků byl zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001. Všechny výrobní a obslužné činnosti jsou v časovém předstihu podrobeny analýze environmentálních aspektů a dopadů, čímž je soustavně zajišťován ohled na životní prostředí.


Rozsah systému;

Vývoj a výroba rozvaděčových skříní, kovového nábytku, zpracování plechu včetně povrchové úpravy,

lisování plastů a technické pryže, pogumování kovových a plastových součástí a obrábění kovů.

Lokality a zařazení činností podle NACE:

Areál TVD-Technická výroba, a.s., č.p.203, 763 21 Rokytnice

NACE:  C 22.2;  C 25.5;  C 25.62;  C 27.33; C 31

Provoz Divnice:

Divnice 156 763 21 Slavičín