Page 5 - montazni_navod
P. 5

POSTUP ZMĚNY DVEŘÍ STS a STL NA PRAVÉ

Vytáhněte čepy pantů, dveře vysaďte a položte na vodorovnou podložku. Přemontujte
panty a západky plochých táhel z levého na pravý sloupek rámu a obráceně. Šrouby
nedotahujte. Odšroubujte a vyjměte postupně čtyři šrouby, krytku táhlového zámku a
poslední pátý šroub, kterými je připevněna vylamovací klika. Uvolněte matice vodítek
a vyjměte horní část vodítek plochých táhel. Ploché táhlo vyjměte pootočením o 90 ,
uvolníte táhlový zámek. Části zámku otočte o 180 a postupně zase namontujte. Po
dotažení všech šroubů ověřte funkci zámku. Nasaďte dveře a zasuňte čepy pantů.
Vyzkoušejte zavírání dveří, vyrovnejte dveře a dotáhněte všechny šrouby.

dveře STS

      vylamovací klika
         vložka D 5

    ploché táhlo         táhlový zámek
dvoudílné vodítko
plochého táhla

          krytka
          táhlového zámku

                                           5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10