Enviromentální systém

Sledování a trvalé zlepšování environmentálního profilu se řadí mezi hlavní cíle společnosti. Pro zajištění těchto požadavků byl zaveden a certifikován systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001. Všechny výrobní a obslužné činnosti jsou v časovém předstihu podrobeny analýze environmentálních aspektů a dopadů, čímž je soustavně zajišťován ohled na životní prostředí.