Bodové svařování

Bodová svářečka SERRA Alfa 209 A2256 1000Hz

- výkon 170 kVA

- vyložení ramen 800 mm

- pneumatický pohon

- pro svařování plechů–pozinkovaný, černý, nerez, hliník – do tloušťky 5+5 mm

- navařování matic a šroubů

 

Středofrekvenční odporové svařování je metoda, která splňuje vzrůstající požadavky na jakost a produktivitu odporového svařování. Technika středofrekvenčního svařování umožňuje vysoce jakostní svary. Svařování probíhá stejnosměrným proudem.

 

Bodová  svářečka JESVA BWP 100 50Hz

 - výkon 100 kVA

- vyložení ramen 800 mm

- pneumatický pohon

- pro svařování plechů-pozinkovaný ,černý, nerez do tloušťky 5+5 mm

- navařování matic

 

Běžný odporové svařovací stroj, který pracuje při kmitočtu 50 Hz. Bodová svářečka WBP 100 je pneumatická odporová svářečka, určená k bodovému svařování plechů z nízkouhlíkatých ocelí. Svařování probíhá střídavým proudem.

 

Závěsné bodovací kleště   TECNA 3322 a 3323 23kVA 50Hz

-Max výkon 63 kVA

- Vyložení ramen až  800mm

- pro svařování plechů-pozinkovaný, černý, nerez do tloušťky 2+2 mm

 

Vzduchem ovládané závěsné bodovací kleště s integrovanou řídící jednotkou jsou určené pro náročné nasazení ve výrobních provozech. Vynikají především vysokým výkonem, kompaktními rozměry a nízkou hmotností, což umožňuje svářet i komplikovanější díly na menším pracovním prostoru, Díky tomu s nimi lze snáze manipulovat a tím je i práce přesnější a produktivnější. Stroj je zavěšen na balancér. Na stroji v místě jeho těžiště je uzavřené ložisko, které umožňuje zlehka otáčet strojem podle jeho podélné i svislé  osy. Díky kombinaci tohoto ložiska a správného balancéru lze se strojem snadno manipulovat v jakékoliv poloze.